0236 2 678 679

Showing all 9 results

Sale!
160.000 150.000

Trà nhàu cao cấp Đà Nẵng

Trà trái nhàu túi lọc 25 bags

50.000

Bột nhàu cao cấp Đà Nẵng

Trái nhàu khô dạng bột 250 gram

145.000

Bột nhàu cao cấp Đà Nẵng

Trái nhàu khô dạng bột 500 gram Đà Nẵng

275.000

Viên nhàu cao cấp Đà Nẵng

Trái nhàu khô dạng viên 500 gram

290.000

Trái nhàu khô cao cấp Đà Nẵng

Trái nhàu khô Noni 250 gram

100.000

Trái nhàu khô cao cấp Đà Nẵng

Trái nhàu khô Noni 500 gram

170.000

Viên nhàu cao cấp Đà Nẵng

Viên nhàu 250 gram

155.000