Bao gồm: Thanh toán trả trước và Thanh toán trả sau

  • Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:​​
Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa);
Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng.
Thanh toán bằng mã QR hoặc Túi điện tử.
  • Thanh toán trả sau: là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi ADEVAgiao hàng hoặc Khách hàng đến, bao gồm: Tiền mặt
Lưu ý:
  • Chuyển khoản ngân hàng: Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của ADEVA. Vui lòng điền Mã đơn hàng của khách trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.
  • Trả tiền mặt khi nhận hàng: Khách nhận hàng, mở ra kiểm tra và trả tiền mặt cho người giao hàng.